Den 12. og 13. mai arrangeres konferansen ”Innovation for all” for femte gang på Norsk design- og arkitektursenter.

I år vil tema for konferansen være hverdags- og velferdsteknologi, helseomsorg, aldrende samfunn og innovasjon i offentlig sektor.

Konferansen består av inspirerende foredrag og interaktive workshops.

Tema der er for eksempel hvordan vi møter dagens og fremtidens samfunnsutfordringer, og hvordan kan nyskaping gjennom designtenking og fokus på et mangfold av brukere bidra.

Konferansen er relevant for næringslivet, offentlige aktører og design- og arkitekturbransjen.

Mer informasjon om program og foredragsholdere kommer senere i vår.

Kilde : DOGA