NRK-lisensen kan bli borte og erstattet med en særskatt. Det kan gi oss en statskanal som enda flere kan benytte seg av.

Kulturkomiteen på Stortinget la nylig frem sin innstilling til allmennkringkastingsmeldingen. Der åpner de for å vrake lisensen og erstatte den med en særskatt. De foreslo blant annet å utrede en modell der lisensen er en skatt per person, som graderes etter inntekt.

Alle partier på Stortinget – foruten Fremskrittspartiet – stiller seg bak

innstillingen. I meldingen foreslås det blant annet at det skal fastsettes et generelt prinsipp og en målsetting om universell utforming. Dette skal omfatte det samlede tilbudet til NRK, gjennom NRK-plakaten. 

Komiteen er enige om en skjerping av kravene til teksting av audiovisuelle bestillingstjenester (strømming) og riksdekkende TV-sendte programmer.

– Jeg merker meg at politikerne stiller noen økte krav til NRK på en del områder, som norsk musikk, ekstern produksjon og tilgjengelighet for de med funksjonshemninger. Vi vil selvsagt anstrenge oss for å følge opp de kravene politikerne stiller til oss, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i en pressemelding.

Kilde: Regjeringen og NTB info