Nordisk ministerråds publikasjoner i TemaNord-serien er nå tilrettelagt for mennesker med funksjonshinder.

Nordisk ministerråds publikasjoner i TemaNord-serien er nå tilrettelagt for mennesker med funksjonshinder.

Det nordiske samarbeidet utgir hvert år mellom 150 og 200 publikasjoner.

Omtrent halvdelen av publikasjonene utgis gjennom serien TemaNord, som fra og med denne uken har et format som er tilrettelagt for mennesker med lese- og/eller synsvansker.

– Det er viktig at det nordiske samarbeidet er tilgjengelig for alle borgere, derfor er jeg svært glad for at vi nå har kommet et godt stykke på vei i arbeidet med å gjøre våre publikasjoner lesbare for mennesker med lese- og/eller synsvansker, sier generalsekretær i Nordisk ministerråd, Dagfinn Høybråten.

Kilde: Nordisk ministerråd

Bildet logoen til Nordisk ministerråd.