Det er rom for flere kommuner og fylkeskommuner i «kommunenettverk universell utforming».

KS har et kommunenettverk for universell utforming. Dette nettverket videreføres både i 2017 og sannsynligvis også i 2018. 

I 2016 er det 37 kommuner/fylkeskommuner med i nettverket.

Samlingene i nettverket er kun åpne for kommuner/fylkeskommuner som er med i nettverket.

Nye kommuner/fylkeskommuner som ønsker å bli med i nettverket må søke om dette innen 21. november 2016.10.10

Søknad sendes til Christian Hellevang i KS, på eposten Christian.Hellevang@ks.no For mer informasjon ta også kontakt med Christian Hellevang.

 

Kilde: KS