I Overhalla kommune samarbeider SINTEF Byggforsk og skoleelever om å vise hva som er mulig å få til om man oppgrader en sliten tomannsbolig fra 1972.

Skoleklasse bygg. Foto: SINTEF Byggforsk/Husbanken
Foto: SINTEF Byggforsk/Husbanken
Prosjektet skaper en virkelighetsnær læringsarena både for byggfag-elever og helse- og sosialfag-elever ved Olav Duun videregående skole.
Samtidig gir det SINTEF Byggforsk, skolen og lokal byggenæring mulighet til å vise hva som er mulig å få til med en nokså sliten bolig, lik mange andre i Norge fra samme tidsperiode.

Tomannsboligen er liten, bare 123 kvadratmeter totalt. Det skaper utfordringer når boligene skal tilpasses kravene til universell utforming.

Men nå er badet blitt større og det er blitt en åpen løsning mellom kjøkken og stue. I tillegg er det reist et påbygg til lagring av utstyr som for eksempel rullestoler. Disse endringene har økt boligens funksjonalitet og gjør at flere brukergrupper nå kan bo der. Bygget fra 1972 har i tillegg fått passivhusstandard.

Også elever fra linjen for helse- og oppvekstfag ved Olav Duun videregående skole er med på prosjektet, for blant annet å få fram beboernes behov og preferanser.

Kilde: SINTEF Byggforsk