NRK tekster nå tilnærmet all tale på TV. Dette er for å svare på samfunnets forventninger om tilgjengelighet og universell utforming, sier NRKs mediedirektør.

Flere er urolige for kvaliteten på TV-tekstingen til NRK, etter at det ble kjent at rikskringkastingen ønsker å si opp avtalen med flere av teksterne sine og i stedet få levert teksttjenester gjennom byråer.

Bekymringen for NRK sin TV-teksting knytter seg blant annet til at stadig mer oversettelsesarbeid på TV gjøres av datamaskiner, såkalt maskinoversetttelse.

Tekstene du ser hos en del tv-kanaler og strømmetjenester er altså oversatt av maskiner. Denne teksten blir deretter svært raskt sjekket av et menneske.

Språkrådets direktør Åse Wetås er blant dem som bekymrer seg for kvaliteten på NRKs TV-teksting i framtiden.

NRKs mediedirektør Øyvind Lund svarer i et innlegg i Dagbladet at NRK har et særlig ansvar for norsk språk og forsikrer om at NRK vil fortsette med å legge mye arbeid i at kringkastingens innhold på både TV, radio, nett og mobil skal være tilgjengelig, uavhengig av opplevde hindringer rundt syn, hørsel eller kognitive ferdigheter.

 

Kilde: Dagbladet

Bilde: Skjermdump fra NRK