Klage på bakgrunnsmusikk og annen bakgrunnsstøy har ligget høyt på NRKs klagestatisitkk i mange år. Nå skal det tas grep.

Hørselshemmede har hatt store problemer med å oppfatte hva som blir sagt på kanalen, viser klagene. 

Taletydelighet skal nå prioriteres i lydmiksen på statskanalen, sier NRKs tilgjengelighetssjef Siri Antonsen.  

Det betyr ikke at bakgrunnsmusikken skal tas bort, men lydmiksen skal bli bedre. Slik blir musikken redusert eller i enkelte tilfeller tatt bort i sekvenser når noen snakker. Talen skal da komme tydeligere fram. 

Det samme gjelder også sendinger fra sportsarrangementer, hvor støy fra omgivelsene ofte reduserer lytteropplevelsen for mange. 

Anslag tilsier at det i 2020 vil være én million hørselshemmede i Norge. Svært mange andre vil også ha utfordringer med hørbarhet – av ulike grunner. 

I 2015 opprettet NRK et brukerråd med ti representanter fra ulike forbund for funksjonshemmede. Dette skal bidra til at NRK på en bedre måte kan speile hele befolkningens behov og være tilgjengelig for alle.  

– Alle skal ha lik tilgang til alle NRKs tilbud, og i år er hørbarhet min prioriterte oppgave. Alle skal ha glede av NRKs programmer, både i radio og på tv. Da er det vårt ansvar å gjøre programmene og tilbudene våre tilgjengelig for alle, sier Antonsen. 

Kilde: Hørselshemmedes Landsforbund

Logoer fra NRKs kanaler