Det er langt igjen før våre markedsplasser er universelt utformet, viser ny forskningsrapport.

Forskerne ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) har intervjuet representanter fra interesseorganisasjonene for blinde og svaksynte handikappede, utviklingshemmede og hørselshemmede.

Disse rapporterer om ulike barrierer som de møter på som forbrukere.

Særlig problematisk er møtet med transport- og kulturtilbud.

Forskere har i tillegg fulgt fire personer med funksjonsnedsettelser i deres forbrukerhverdag. De ser at disse har store vansker med å finne, plukke og sammenlikne varer og priser. De har også problemer med å kommunisere med betjeningen.

– Det ser også ut til at forbrukerhverdagen deres blir dyrere og mer vanskelig av at folk i omgivelsene deres mangler kunnskaper om hvordan man forholder seg til ulike former for funksjonsnedsettelse, sier forsker Anita Borch i SIFO.

Studien er gjennomført som del av studien «Brukeropplevelser av universelt utformede markedsplasser – fra lovverk til praksis» og er finansiert av Deltasenteret.

Kilde: SIFO