Mosjøen er en av de gjenværende byene i Norge uten tilrettelagte uteområder. Men mulighetene ligger der. 

Mosjøen
Nå peker Anita Heli, avdelingsleder for park i Vefsn kommune, på Finnvika-området som et sted ved fjorden, som kommunens befolkning bør få full adgang til.

I Finnvika-området kan Mosjøen i Nordland få til det samme som Steinkjer i Nord-Trøndelag har fått til med Bystranda der, sier Heli til lokalavisa Helgelendingen.

Hun mener at området kan bli et trekkplaster for byen. Her kan Vefsn kommune, hvor Mosjøen er kommunesenteret, med enkle midler anlegge en fin kyststi. Det kan også legges til rette for bading.

Mosjøen har i dag ingen uteområder eller turområder med universell utforming.

Her har man en flott mulighet til å tilrettelegge, mener avdelingslederen i kommunen.


Kilde: Helgelendingen