For 546 millioner år siden slo det ned en meteor i det som i dag er Gardnos Meteorittpark i Nes kommune. Nå skal parken gjøres bedre kjent og bli tilgjengelig for alle som ønsker å se den.

I meteorittparken finnes Gardnosbreksja, en sjelden steinart som ble til under de høye temperaturene som oppstod da meteoritten slo ned. Krateret den dannet strekker seg hele fem kilometer.

Fenomenet på Gardnos er godt kjent gjennom verdens geologikretser og forskningsmiljøer. Blant annet har NASA vært der for å bruke det som øvingsområde.

Lokalbefolkningen har reagert på at parken ikke er synlig nok. Nå har Heidi Thon og de to andre som jobber ved parken arbeidet for å gjøre den mer kjent. Krateret er lett tilgjengelig for mennesker, så de ser ingen grunn til at ikke alle skal få kunne se det.

– Det er synlig og det er veldig godt tilrettelagt. Nå er det også universell utforming, så nå skal man komme seg helt ned til elveleiet med både rullestol og barnevogn, sier Thon til Aftenposten.

Kilde: Aftenposten