Vestfold fylkeskommune gir 30.000 kroner til å lage en skisse som skal vise hvordan tilgjengeligheten til stranda på Lilleskagen på Tjøme kan bli bedre.

Stranda Lilleskagen på Tjøme
Fylkeskommunen ønsker å bidra til å utbedre kyststiene i Vestfold, for at de skal bli mer tilgjengelige for flere brukere.

Kyststiene er blitt et kjent begrep blant befolkningen i Vestfold og brukes mye til rekreasjon.

Rådet for Funksjonshemmede skal nå involveres i arbeidet.

Friområder med universell utforming skal også registreres i løpet av våren, og dette er det Oslofjordens friluftsråd som står for, skriver avisa Øyene.

Kilde: Øyene