Den 3. mai ble det klart at det også blir en europeisk lovgivning med krav om universell utforming på nettsider, apper og intranett.

Ifølge kilder som nettsidene til virksomheten Funka har vært i kontakt med , er avtalen nå i boks.

Det blir et webdirektiv – altså en europeisk lovgivning på dette området. Denne vil gjelde i alle EU-land.

Hele offentlig sektor skal bli omfattet. Også private aktører som utfører offentlige tjenester går inn under loven.

Hvert EU-land kommer til å kontrollere hvordan loven etterleves. Dette skjer ved hjelp av den målemetoden som Funka har anbefalt.

– Dette bør sette fart på de organisasjonene som fortsatt ikke har tatt universell utforming på alvor, sier Andreas Cederbom, analyseansvarlig hos Funka.

Les pressemeldingen hos EU her.

Kilde: Funka