Å følge gjeldende retningslinjer behøver ikke å bety at gamle menneskers siste hjem må se triste ut.

Å male sykehjem i kritthvite og grå farger er en feiltolkning av gjeldende retningslinjer, mener Mette L'orange, professor i farge ved Kunst- og Designhøgskolen i Bergen og Kunsthøgskolen i Oslo.

Hun håper at revisjonen av Norsk Standard for universell utforming vil føre med seg at estetikk og reglene for universell utforming samarbeider bedre.

Sanselige omgivelser

Professoren engasjerer seg fordi hun vet at Norsk Standard for universell utforming for ulike typer av bygg, nå kan bli endret.

– Vi som er engasjert i sanselige omgivelser bør engasjere oss, fordi regelverket ofte står i konflikt med estetikkparagrafen, sier L'orange til nettstedet Ifi.no, som drives av Informasjonskontoret for farge og interiør (IFI).

Hun får støtte av Eskil Narum Bakken ved Høgskolen i Gjøvik. Han frykter nemlig også at dersom man bare tenker på å oppfylle regelverkets krav, så kan det lede til at vi får fysiske omgivelser som står i motsetning til de gode hensiktene som ligger bak universell utforming.

Kjedelig arkitektur
Sykehjemskorridor

Da professor Camilla Ryhl ved Bergen Arkitekt Skole intervjuet flere nordiske arkitekter om problemstillingen, kom det fram at mange av dem synes det er vanskelig å skape god sanselig arkitektur for alle grupper.

Arkitektene spør seg om regelverket motarbeider god design?

De frykter at regelverkets krav til lys, farger, materialer og ikke minst akustikk kan føre til en forflatning av arkitekturen.

Lys, mørke og fargenyanser

Kritikerne mener at det fokuseres for mye på krav om slikt som lux, lumen og luminans.

Slik glemmer man de sanselige og vare opplevelsene lyset og skyggene kan gi.

Det er vel og bra med godt lys, men skygger og de mørke soner i arkitekturen kan skape steder der man kan trekke seg litt tilbake og observere eller kontemplere. Vi må heller ikke miste alle de finstemte overgangene mellom materialer og de subtile fargeklangene, mener arkitektene.

Mørket gir dybde og vekker følelser, det åpner for undringen og for nyansene, også i arkitekturen.

Mørket er også stillhet, noe som flere etterspør i vår tid.

Du kan lese mer her.

Kilde: IFI