Flere steder i landet satses det nå på det som kalles lyskultur. Men det kan bli en utfordrende balansegang å både skape opplevelser i mørket og gi oss universell utforming.

Lyssatt bro i Trondheim. Foto: Zenisk AS
Nå er det Trondheim som vil lyssette kjente deler av byen som Gamle Bybro, Bryggene, Elgseter bro og Bakklandet.

Klokka 18.00 om kvelden 23. november ble lyskulturen slått på ved de historiske bryggene langs Nidelva.

Prosjektet er del av en plan for å sette flere steder i byen – også Nidarosdomen – i et helt annet og finere nattelys.

Men når kunstig lys skrus på, handler det ikke bare om at bygninger og steder skal se finere ut. Lyset må fordeles på en slik måte at også universell utforming ivaretas.

Lys har nemlig stor påvirkning på om folk føler seg trygge og om de kommer seg ut etter at det er blitt mørkt. Det avgjør hvilke veier vi velger og om vi trives.

Da et lignende lysprosjekt ble gjennomført på Slemmestad ved Oslofjorden, ble det gjort med kompetansetilskudd fra Husbanken, fordi prosjektet ble tilrettelagt med universell utforming, forteller nettstedet Lyskultur. Målet er å omgjøre Slemmestad fra bare å være et tettsted til å bli en levende kystby.

Kulturkvartalet i Porsgrunn er nok et eksempel der både universell utforming, trygghet og miljø var viktige under lyssettingen av en attraktiv del av byens sentrum.

Kilder: Adresseavisen og lyskultur.no