Nå kan du delta i kurs for skrivning av presentasjoner til konferansen Universal Design York 2016.

Kurset er et tiltak for å sette flere i stand til å sende inn abstracts til konferansen i York (Storbritannia) i august. I kurset vil du bli veiledet i søknadsprosessen, og det blir satt av tid til å arbeide med selve prosjektsøknaden.

Målgruppen for skrivekurset er ansatte i offentlig sektor (for eksempel kommuner, statlige forvaltningsorgan, universiteter og høgskoler).

Det er Universell og NTNU i Gjøvik som arrangerer kurset på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Universell ble opprettet av Kunnskapsdepartementet i 2003 og er en nasjonal pådriver for tilgjengelighet i høyere utdanning. Universell er organisatorisk lagt til NTNU.

Praktisk informasjon om kurset finner du på nettsiden til Universell.

Program og informasjon om selve konferansen finner du på nettsiden York 2016.

Bildet viser NTNU på Gjøvik.
Fra NTNU på Gjøvik.