Kristiansand er vertskap for et kurs i hvordan det kan skapes gode bomiljøer for alle.

Byen, som er i front når det gjelder helhetlig planlegging for boligområder, har hatt et grønt fokus over lang tid.

I september inviterer Det norske hageselskap og Husbanken andre som arbeider med boligutvikling til et tre dagers kurs i Sørlandsbyen.

Et hovedtema er hva som skjer når bymiljøer fortettes. Det blir fokus på sammenhengen mellom universell utforming, godt planlagt bolig- og grøntområder, naturgrunnlag, ressursutnyttelse og sosialt miljø.

Program og påmelding finner du her.

 

Kilde: Kristiansand kommune