Folk flest forstår ikke vanlige pensjonsuttrykk, viser en ny meningsmåling. Nå starter et banebrytende prosjekt som skal gjøre det enklere for oss å forstå vår egen økonomi.

Å kunne forstå sin egen økonomi og gjøre aktive valg om egen framtid er en demokratisk rettighet og et viktig prinsipp i et moderne samfunn. Men en ny meningsmåling viser at vi er langt fra at folk forstår de vanligste pensjonsordene som alderspensjon, levealdersjustering og hybridpensjonering.

Nå har finansselskapene og Språkrådet gått sammen for å gjøre noe med dette.

Direktør Åse Wetås i Språkrådet sier til VG at de er glad for å ha vært med på noe historisk.

– Det er et banebrytende prosjekt, som næringen og Finans Norge skal ha ros for å ha tatt initiativ til. Det er første gang næringslivet har satt arbeidet med klart språk i system på denne måten, sier hun.

Hun mener det er mange bransjer og samfunnsområder som burde gjøre dette og det er godt at noen går foran.

Klart språk er i tiden. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nylig bevilget 30 millioner kroner for at en jusprofessor ved Universitetet i Oslo skal lede et prosjekt med å utvikle et klarere og enklere språk innenfor lover og forskrifter.

 

Kilde: Språkrådet og VG