Kjærlighetsstien er navnet på hele fem ulike stier, på hvert sitt sted i Oslo. Nå skal stien på Fredensborg rustes opp med universell utforming.

Denne Kjærlighetsstien går fra idylliske Telthusbakken og ned til Maridalsveien, ved østenden av Fredensborgveien. Gangveien avsluttes med en trapp ned mot Maridalsveien.

Oslo kommune ber nå om anbud på oppgradering av Kjærlighetsstien, slik at den blir universelt utformet.

Kommunen vil ha en sti som oppleves som attraktiv for alle byens brukere. Det skal byen få til ved å gjøre stien lysere og med tilgjengelighet for alle.

 

Kilde: Oslo kommune