Den 14. juni offentliggjorde kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner Våler Kirke i Solør som vinneren av Statens byggeskikkpris 2016.

I 2009 ble Våler kirke påtent og brant ned. Kirkens fellesråd så da muligheten til å sette opp en større og mer moderne kirke slik at det ble mer plass til lokalsamfunnet.

En internasjonal arkitektkonkurranse ble så satt i gang. Hele 239 utkast ble sendt inn fra 23 land. Arkitekt Espen Surneviks prosjekt ble kåret til vinneren.

I dag står kirken som et enestående vakkert og gjennomarbeidet arkitekturverk med en uvanlig høy kvalitet i utforming og utførelse.

Byggeskikkprisen er til for å hedre bygg som legger stor vekt på tilgjengelighet for alle. Det er også fokus på utførelse, materialbrukog samspill med sted og miljø.

I fjor vant to av de fem finalistene: boligprosjektet Torshovdalen i Oslo og Stormen konserthus og bibliotek i Bodø.

Kilde: Husbanken