Det er i dag bare mulig å ringe til nødnumrene 110, 112 og 113. Nå får døve og hørselshemmede også mulighet for å kommunisere via SMS.

Regjeringen etablerer nå et pilotprosjekt for at det skal bli mulig å sende SMS direkte til 110, 112 og 113.

Dette kan bidra til å redde liv i situasjoner hvor en hørselshemmet treffer på noen som trenger livreddende assistanse.

I dag kan døve og hørselshemmede kontakte nødmeldingstjenesten via teksttelefonen, som så videreformidler henvendelsen til rette mottaker. Dette tilbudet vil bestå, men personer i nød vil nå også få mulighet til å kontakte operatørene på nødmeldingssentralene direkte.

– Jeg er meget fornøyd med at døve og hørselshemmede får mulighet til å kommunisere direkte med nødmeldingstjenesten, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Tjenesten vil bli satt i drift i løpet av året, så snart operatørene på nødmeldingssentralene har fått opplæring og rutiner for mottak, behandling og lagring av opplysninger er etablert.

 

Kilde: Regjeringen.no