Personer med nedsatt funksjonsevne som avlegger Sitt Ned Kunst og Kafé et besøk, får alltid oppleve god tilgjengelighet.

Avisa Varden forteller om en vel fortjent pris til kaféen og innehaver Anna Helene Westby. Tilgjengelighetsprisen for 2015 på 25.000 kroner og et diplom ble overrakt av varaordfører i Skien Erik Næs.

Tilgjengelighetsprisen skal være en erkjennelse for bedring av tilgjengeligheten for mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunen. Meningen med prisen er å stimulere flest mulig til å arbeide for universell utforming.

Det er Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Skien som bestemte at prisen skulle gå til Sitt Ned.

Kaféen ble etablert i Skien sentrum for ti år siden. På disse årene har det vært gjennomført flere ombygginger og rehabiliteringsprosjekter. Dette har gjort at kafeen er meget godt tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Kilde: Avisa Varden