Nettbrett og smarttelefoner har hjulpet barn og unge med funksjonsnedsettelser til å bli mer selvstendige, viser en kunnskapsoppsummering. Men det er lett å mislykkes.

Hvordan bruker unge med funksjonsnedsettelser velferdsteknologi som apper, varsler eller sosiale kommunikasjonsverktøy på fritiden? Dette har forskerne Undine Knarvik og Marianne Trondsen kartlagt.

Helsedirektoratet ga forskerne oppdraget. De ønsket å kartlegge hva som må til for at barn og unge med funksjonsnedsettelser enklere kan delta i og mestre fritidsaktiviteter med støtte fra velferdsteknologiske løsninger.

Forskerne finner at det ikke er nok å bare skaffe seg teknologien. Mye avhenger av forberedelser og den digitale kompetansen hos menneskene rundt personen som skal bruke teknologien.

– Etter at teknologien er tilpasset bruker og bruksområde, og etter at opplæring er gitt, må det være tilgjengelig brukerstøtte både på selve teknologien og bruken av den. Hvis ikke er det lett å mislykkes, sier Trondsen til forskning.no.

Forskerne påpeker i rapporten på at det ofte mangler slik brukerstøtte. Mange brukere får problemer. Det skyldes alt fra manglende kunnskap og motivasjon hos personene rundt, til at verktøyet de har rett og slett blir ødelagt.

Felles for alle suksesshistoriene er at utstyret er godt tilpasset den enkelte brukeren og at det er gitt nok opplæring. Ikke bare av den som skal bruke utstyret, men også av personene rundt.

 

Kilde: forskning.no