Forholdene for funksjonshemmede i arbeidslivet er de samme. Det er ingen endring i verken tilrettelegging eller sysselsettingsgrad, viser nye tall.

Illustrasjon av rullestolbruker ved arbeidsstasjon
Statistisk sentralbyrå gjør årlige undersøkelser hvor personer med nedsatt funksjonsevne blir spurt om sin situasjon og tilknytning til arbeidsmarkedet.

I 2016 var 44 prosent av de med fysiske eller psykiske helseproblemer av varig karakter i arbeid. Dette er stort sett likt som de siste tre årene. Til sammenlikning var totalt 73 prosent i den øvrige befolkningen i arbeid, en nedgang på ett prosentpoeng siden i fjor.

Drøye halvparten av de funksjonshemmede har fått tilpasset arbeidssituasjonen i form av endringer i arbeidsoppgavene, endringer i arbeidstiden eller fysisk tilrettelegging av arbeidsplassen. Også dette har holdt seg på samme nivå siden 2007.

Blant de funksjonshemmede som ikke var i arbeid 2. kvartal 2016, var det 24 prosent som ønsket seg jobb. Denne andelen har også stort sett holdt seg på samme nivå siden undersøkelsen startet i 2002.

Les mer om temaet her hos SSB.

 

Kilde: SSB