Jo hippere et kulturarrangement er, jo mindre tilgjengelig er det, mener forsker.

Hver tiende person med nedsatt funksjonsevne sier manglende tilgjengelighet hindrer dem i å delta på kulturarrangementer.

Forsker Jan Grue sier til Klassekampen at det særlig er to problemer som går igjen.

– Det ene er at kulturlivet ofte benytter gamle bygg med dårlig tilgjengelighet, og at det finnes begrensede ressurser for å tilrettelegge.

Det andre er det generelt lave bevissthetsnivået, sier Grue. Han er professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.

– Sjarmerende og upraktiske bygg er en gjenganger. Jo hippere og mer kulturelt spennende et arrangement er, jo større er sjansen for at det skjer inn en dør og ned en trapp, sier Grue.

Leder Arne Lein i Norges Handikapforbund bekrefter at medlemmene opplever store mangler i tilgjengelighet og informasjon i kulturlivet. Og selv i tilrettelagte bygg, kan det skorte på likestilte kulturopplevelser i fellesskap.

 

Kilde: NTB