Hva styrer våre bevegelser og hvilke grunnleggende faktorer man må ta hensyn til når man jobber med planer, byrom og arkitektur? Bli med på kurs 3. november og lær mer.

På dette kurset i regi av Norske arkitekters landsforbund får du høre om de grunnleggende suksessfaktorene bak det å skape en by for alle.

Blant foredragsholderne er miljøpsykolog Aga Skorupka som vil gi en innføring i hva «walkability» handler om.

Videre presenteres nasjonale og internasjonale eksempler på både byromprosjekter, bygg og større planmessige grep som har bidratt positivt, i tillegg til erfaringer med bruk av ulike verktøy og metoder i plan- og designprosessen.

Kurset er tilpasset arkitekter, planlegger, landskapsarkitekter og andre som jobber med plan eller prosjektering, både i større byer og på mindre steder.

Kurset er utviklet i samarbeid med FutureBuilt og støttet av Deltasenteret

Du finner program og mulighet for påmelding her.

 

Kilde: NAL

Foto: Drammen kommune