De psykososiale dimensjonene ved universell utforming og tilgjengelighet er like viktige som de materielle. Dette er konklusjonen i en studie av to forskere ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Illustrasjonsfoto: Colorbox
Forskerne har intervjuet svaksynte og personer med andre funksjonsnedsettelser, mens disse har beveget seg i urbane miljøer.

Slik har forskerne fått vite mer om hvordan personer med funksjonsnedsettelser opplever hindringene de møter, der og da.

Slik har forskerne ikke bare blitt oppmerksom på de fysiske hindringene funksjonsnedsatte møter. De finner at psykososiale faktorer er like viktig for disse menneskene.

Det handler ikke minst om opplevelsen av å være annerledes mens man beveger seg gjennom det urbane rommet.

Dette mener Inger Marie Lid og Per Koren Solvang, som har skrevet artikklen, det er viktig at vi blir oppmerksomme på.

Et sammendrag av forskningsartikkelen kan du lese her. (På engelsk)