Johan Esperum (Ap) hører ikke det som blir sagt i kommunestyremøtene. Nå er han skuffet og mener at han ikke er tatt på alvor. Derfor søker han fritak fra kommunestyret.

Bildet viser Johann Esperum.

Esperum har vært aktiv i lokalpolitikken i en årrekke og har vært i kommunestyret i flere perioder, sammenhengende siden 2007.

I kommunestyresalen i Samfunnshuset i Jevnaker er det montert en teleslynge. Men det er likevel vanskelig for Esperum å høre å få med meg det som blir sagt. Han bruker høreapparat og kan sette det på ulike innstillinger, men enten hører han ingenting eller så blir det med mye bakgrunnsstøy, forteller Esperum til Ringerikes Blad.

Han har gjentatte ganger, over flere år, tatt opp problemet, men føler han ikke blir tatt på alvor.

I budsjettdebatten i desember ble det vedtatt i Ringerike kommunestyre at det tekniske anlegget i salen skal utredes, for å se om det kan repareres eller må byttes ut.

– Det med universell utforming blir i mange tilfeller en festtale, men ikke noe som følges opp i det praktiske, mener likevel Esperum.

Nå håper han det blir orden på teleslyngen i kommunestyresalen, ikke minst for framtidige hørselshemmede kommunestyrerepresentanter.

Nå vil hans skrive leserbrev og engasjere seg i sosiale medier, framfor å sitte i kommunestyret.

Ordfører Lars Magnussen (Ap) lover overfor avisa at det skal ryddes opp i problemet med teleslyngen. – Vi har vedtatt å investere i et nytt anlegg, der er teleslyngen inkludert og dette skal bli i orden, sier Magnussen. Han synes det er synd at Esperum ser seg nødt til å søke fritak fra kommunestyret, og håper han vil fortsette.

Kilde: Ringerikes Blad