Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019 

 

Tidligere handlingsplaner:

Norge universelt utformet 2025.
Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013.

Handlingsplan 2009-2013 

 

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.
Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder.

Handlingsplan 2004-2008