Funksjonshemmede inviteres til kurs i universell utforming av dokumenter 13. til 14. september.

Hensikten med kurset er å gi funksjonshemmede den kunnskapen som trengs, slik at de kan forklare andre hvordan dokumenter bør utformes.

“Vår erfaring er at det er viktig for funksjonshemmede å kunne forklare andre hva som trengs. Dermed kan de både ivareta sin egen situasjon og samtidig spre kunnskap som kommer alle til gode,” skriver MediaLT på sine nettsider. Det er dette firmaet som leverer kurset.

Kursene gjennomføres som en del av prosjektet "God praksis for universelt utformede dokumenter: Kompetanseoverføring til brukere med nedsatt funksjonsevne".

Aktiviteten støttes av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.

Du finner mer informasjon og mulighet til påmelding på nettadressen www.medialt.no

 

Kilde: MediaLT