Vil du lære mer om hvordan du kan bidra til å skape gode løsninger som fungerer godt for alle? Bli med på kurs i Oslo 25. oktober eller følg kurset via strømming.

Et sentralt krav til arkitekturen i publikumsrettede bygg i dag, er å skape gode løsninger for alle brukergrupper.

Dette kurset har fokus på hvordan vi kan skape universelt utformede adkomstløsninger med intuitiv fremkommelighet.

Ofte er det slik at det som fungerer godt for én brukergruppe fungerer godt for alle, men ikke alltid.

Du får høre mer om de viktigste punktene i lovverket.

Det blir også erfaringsutveksling og diskusjon.

Målgrupper for kurset er arkitekter, landskapsarkitekter, interiørarkitekter, ingeniører og andre som arbeider med universell utforming i bygninger og uteområder.

Kurset er utviklet av Norske arkitekters landsforbund og Universell Utforming as. Deltasenteret har støttet arbeidet.

Her finner du mer om kurset og mulighet for påmelding. Påmeldingsfrist er 11. oktober.

Kilde: NAL

Bilde: MAD Arkitekter/Opus