Hvordan kan de som bygger boliger tilrettelegge for at flest mulig kan finne veien gjennom bygninger og uteområder? Dette er tema for et nytt kurs.

Orientering er et universelt behov hos alle mennesker. God orientering innebærer å vite hvor man er, finne ut av hvor man skal og forstå når man er framme. Uansett syn, hørsel og mobilitet. 

Forskning viser at kunstige ledelinjer, som striper og markeringer i asfalt og parkett, ofte ikke fungerer etter hensikten.

Nå har Norske arkitekters landsforening (NAL) i samarbeid med landskapsarkitekten Ingvild Nesse og arkitektgruppen Cubus as laget et spesialutviklet kurs om veifinning.

Kurset, som er på nett, er basert på faglige råd fra Direktoratet for byggkvalitet og Statens vegvesen, som ga ut i «Arkitektoniske virkemidler for orientering og veifinning» i 2015.

Målet med nettkurset er å gi deg som er prosjekterende, utbygger eller byggherre en innføring i hvordan virkemidlene for orientering og veifinning kan integreres i selve utformingen av de arkitektoniske løsningene.

Kilde: Norske arkitekters landsforening

Ledelinjer gjennom skogsområde
En rød kant leder deg gjennom landskapet i denne parken i Kina.