Det ligger store muligheter i å bevare gammel bebyggelse og samtidig forbedre den fysiske tilgjengeligheten, mener førsteamanuensis Erling Dokk Holm.

– Gamle områder har så mange kvaliteter som gjør at det er godt å være der, det eneste de mangler er å få forbedret den fysiske tilgjengeligheten.

– Med dagens forskrifter kan vi bygge et helt nytt område teknisk perfekt for rullestolbrukere, for eksempel. Men det er likevel ikke sikkert at det blir noe bra i daglig bruk, sier Dokk Holm til nettavisen Byggfakta.

Erling Dokk Holm er en av hovedinnlederne på Husbankens konferanse om universell utforming i Bergen 6. og 7. september. Konferansen har over 150 påmeldte.

Husbanken arrangerer konferansen i samarbeid med Deltasenteret.

Dokk Holm trekker fram at det i eksisterende bebyggelsen allerede er utviklet lokalmiljøer og sosiale arenaer. Ofte finnes det både fortau og samlingssteder, kafeer og torg på plass allerede.

– Disse elementene er veldig viktige for alle, og de blir i alle fall ikke mindre viktige dersom du har en funksjonsnedsettelse. Løsninger som gjør at du kan være sosial, sikrer at du kan skape deg et godt liv. Full tilgjengelighet alene er ikke garanti for noe som helst, sier førsteamanuensisen ved Høyskolen Kristiania. Han har tidligere ledet juryen for Statens byggeskikkpris, og blant annet arbeidet med universell utforming der.

Dokk Holm mener at vi må trekke universell utforming lengre enn at vi kun skal tilfredsstille noen tekniske krav.

– Vi må få universell utforming inn som et grunnleggende premiss for all interaksjon. Det kommer også de spreke 35-åringene til gode. Vi kan først snakke om at noe er reelt universelt når det er åpent, tolerant og har et høyt ambisjonsnivå; sosialt, fysisk og økonomisk, mener Dokk Holm.

 

Kilde: Husbanken og Byggfakta