Steinkjer kommune vil at innbyggerne i kommunene skal tenke på funksjonalitet i boligen – før det er for sent.

Steinkjer kommune har mottatt kompetansetilskudd fra Husbanken for et prosjekt om funksjonstilpasning av boliger i kommunen.

Nå ber de innbyggerne i kommunen om hjelp til å foreta en kartlegging av boliger.

Mange ønsker å bo i sin nåværende bolig så lenge de kan. Men da kan det være viktig at de har tenkt på tilrettelegging i tide. Det kan skje ved en eventuell oppussing av boligen.

En funksjonell bolig vil gi større mulighet for å mestre daglige aktiviteter i ulike livsfaser. Men de fleste boliger vi skal bo og motta helse- og sosialtjenester i, er allerede bygd. Altså er det ved å tilrettelegge eksisterende boliger at mye kan oppnås.

 Les mer om Steinkjer kommune sitt prosjekt for å funksjonstilpasse boliger her.

Kilde: Steinkjer kommune