Et forslag til ny byggteknisk forskrift  – TEK17 – er nå sendt ut på høring av regjeringen. Forskriften kan bli lettere å forstå. Samtidig lempes det på en del av kravene.

Regjeringen med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) i spissen, håper at de nye reglene skal tre i kraft 1. juli neste år. Høringsfristen er satt til 10. februar. 

Statsråden legger ikke skjul på at det har vært en krevende balansegang å veie byggebransjens ønsker opp mot ulike brukerorganisasjoners ønsker.

– Alle aktører i næringen vil nok ikke være 100 prosent fornøyd. Men det er min oppgave å finne den riktige balansen, sier Sanner til nettavisen bygg.no.

Endringene som er foreslått skal gjøre det enklere å forstå hvilke krav som gjelder, og hva som må til for å oppfylle kravene. Samtidig håper regjeringen at endrede krav skal bidra til å redusere byggekostnadene.

Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) inviterer til høringsmøte om TEK17 i Oslo tirsdag 22. november. Påmeldingsfrist er 18. november. 

Høringsdokumentene finnes på Dibks nettsider.