Rådhuset på Tynset er kanskje mest kjent for gigant-sparkstøttingen på utsiden. Nå kan innsiden bli mer tilgjengelig.

Kommunen har fått laget en rapport som foreslår en rekke tiltak for å bedre tilgjengeligheten i Tynset rådhus og kulturhus, skriver avisa Østlendingen.

Nå skal Kommunalt råd for likestilling for funksjonshemmede (RLF) i Tynset kommune i møte med ordføreren og rådmannen for å diskutere planene.

Lederen i Rådet skriver i et brev til kommunen at en innser at noen av tiltakene er omfattende og må ta noe tid. Men ikke alle tiltak krever store ombygninger. Noe er lite kostnadskrevende, men likevel viktige tiltak for flere grupper med funksjonshemning, påpeker Rådet.

Kilde: Østlendingen