Hørselshemmede studenter føler seg utenfor på forelesninger ved Universitetet i Bergen. Enkelte forelesere sier nei til å bruke mikrofon.

Kaja Olsen studerer fiskehelse ved Universitetet i Bergen (UiB). Hun har redusert hørsel på begge ørene og har brukt høreapparat hele livet.

Hun sier til studentavisa Studvest at hun er frustrert over at forelesere ikke bruker utstyr som universitetet har kjøpt inn for å tilrettelegge for hørselshemmede.

Dette skaper utfordringer for henne som student.

Studenten har opplevd at forelesere ikke vil bruke mikrofon når hun spør. Teleslynge fungerer dårlig i flere rom på grunn av dårlig dekning i auditoriene.

Fire prosent kan være hørselshemmet

Eiendomsdirektør ved UiB, Even Berge, anslår at to til fire prosent av studentene har hørselsproblemer, og at tallet er økende.

– Det er beklagelig hvis utstyret ikke brukes. Bruk vil gi bedre læringsutbytte for alle, mener han, og legger til at det ikke bør være studentenes ansvar å påse at utstyret blir brukt.

Informasjonskampanje

Universitetet kommer nå til å ta initiativ til en informasjonskampanje hvor de forklarer forelesere at det er viktig at de tar utstyret i bruk.

UiB vil også gi informasjon til studentene om deres rettigheter og hvem de kan henvende seg til.

Kilde: Studvest