Brannvesenet i Bergen vil nå forby gamle vedovner.

Tusenvis av mennesker må hver vinter holde seg innendørs i Norge fordi luftkvaliteten ute er for dårlig.

Vedfyring tar flere liv enn utslipp fra biltrafikk, mener norske forskere. Og tiltak mot utslipp fra vedfyring er det viktigste en kan ta tak i.

I 1998 ble det innført krav om at alle ovner som selges i Norge, skal være rentbrennende. Nå vil brannvesenet i Bergen forby gamle ovner som ikke er rentbrennende.

I Bergen har det dannet seg ”giftlokk” over sentrum på kalde vinterdager. Dette har gitt helsemessige bekymringer i årevis.

SV og Miljøpartiet De Grønne har tatt til orde for et lignende forbud i Oslo for å forbedre luftkvaliteten.

Les mer hos NRK

Kilde: NRK