Hvert Øre Teller er en årlig nasjonal kampanje fra Hørselshemmedes Landsforbund. Den begynte i år den 24. mai

Målet for kampanjen er forebygging av hørselsskader blant barn og unge, og spesielt den alvorlige lidelsen tinnitus.

Mellom 2008 og 2012 gjorde Forsvaret undersøkelser av hørselen til unge som kom til førstgangssesjon. Da kom det fram noen sjokkerende tall. På bare fire år var det en sjudobling av unge med hørselsskader. Tall fra etter 2013 viser at stigningen ikke har vært like dramatisk senere, men at antallet fortsatt øker.

Verdens helseorganisasjons (WHO) har gitt ut advarsler om at det i dag er 1.1 milliarder unge mennesker som er i faresonen for hørselsskader. Hørselskader er lette å forbygge, men lar seg ikke reparere.

Kilde: HLF