Ferjeselskapet Norled har fått Rogaland fylkeskommunes tilgjengelighetspris 2016 for sitt arbeid med tilrettelegging. Innsatsen gjør at ingen er utestengt fra å delta i aktiviteter på øyene i Finnøy kommune.

Hurtigbåt
Foto: Norled
Det var Råd for funksjonshemma i Finnøy kommune som foreslo denne kandidaten.

Hurtigbåtene er en viktig del av hverdagen i Finnøy, gjennom reiser til skole, arbeid eller deltakelse i andre aktiviteter både for innbyggerne i Finnøy kommune og andre reisende.

Ferjene Norled bruker har alltid hatt god tilgjengelighet, med heis til passasjersalong fra bildekk for barnevogner og rullestol, heter det i begrunnelsen for prisen.

Da det i 2001 ble bygget tre nye hurtigbåter, fikk disse terskelfri adkomst til passasjersalongen. I 2006 skulle det igjen bygges fire nye hurtigbåter, og i samarbeid med oppdragsgiver Kolumbus og funksjonshemmedes organisasjoner, ble disse som de første i landet bygget med full universell utforming.

Disse båtene har i ettertid dannet nasjonal norm for hvordan universelt utformede hurtigbåter skal være.

I ettertid har det også vist seg at ekstrakostnadene ved å bygge universelt utformet er lave. Samtidig er det en erfaring at det er viktig å tenke og bygge riktig helt fra bunnen av.
Universelt utformede hurtigbåter har i ettertid dessuten vist seg å være mer attraktive på utleiemarkedet og ved salg, og gjennom en hurtigbåts levetid gir universell utforming økonomisk gevinst, ifølge Rogaland fylkeskommune.

Kilde: Rogaland fylkeskommune