Deltasenteret inviterer 16. og 17. november til felles konferanse for nettverkene «Universell utforming i regional og lokal kollektivtransport» og «Forum for universell IKT- UnIKT».

Nettverkene er forankret i Regjeringens handlingsplan for universell utforming

Mobiler og annen IKT forenkler hverdagen, og har økt mulighetene for hvor lenge vi kan bo hjemme og hvordan vi kan delta i samfunnet.

Tilgjengelig kollektivtransport innebærer i dag gode digitale løsninger for ruteopplysning og billettkjøp. Det er også ofte en forutsetning for at alle kan komme seg fra sted til sted.

Deltasenteret inviterer til gratis felleskonferanse for de to nettverkene. Men konferansen er åpen for alle som er interesserte, så lenge det er plass.

Deltasenteret ønsker både tidligere deltagere og nye interesserte velkommen.

Her finner du mulighet for påmelding og for å bestille hotellrom i Oslo.

 

Kilde: Deltasenteret