I forrige nyhetsbrev oppga vi dessverre feil beløp i en artikkel om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017.

Vi skrev at det i regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år er foreslått å bruke 15 millioner kroner mer på universell utforming.

Dette er dessverre ikke riktig. På Barne- og likestillingsdepartementets budsjett er det for neste år foreslått en økning på 700 000 kroner.

 

Illustrasjon: Statsbudsjettet/Finansdepartementet