En kartlegging gjort i 2010 slo fast at under 3 prosent av friluftsområdene i de 14 undersøkte fylkene, tilfredsstilte kravene til universell utforming for rullestolbrukere og synshemmede.

De siste årene har Kartverket også registrert turveier, parkeringsmuligheter, sittegrupper, grill- og bålplasser, toalett og andre elementer i friluftsområder.

For deg med manuell rullestol finner Kartverket at bare 6 prosent av toalettene er tilgjengelige. Best ut kom grill- og bålplassene, der 42 prosent er tilgjengelige.

Når det gjelder turveiene, finner Kartverket at 14 prosent – til sammen 87 kilometer – er tilgjengelig med manuell rullestol. Bruker du elektrisk rullestol, så er 26 prosent – 136 kilometer – tilgjengelig.

For personer med nedsatt syn er innpå halvparten av de registrerte turveiene i friluftsområder tilgjengelige.

Mer aktuell statistikk finner du på sidene Universell utforming–Status.