Få mennesker i Norge bor i boliger som er fullt tilgjengelige for rullestolbrukere, viser nye tall fra SSB.

Illustrasjonsfoto: Colorbox
Standarden på nordmenns boliger ser ut til å ha bedret seg noe i løpet av de siste 15–20 årene. Sammenligner vi enda lengre bakover i tid, har det selvfølgelig skjedd store forbedringer i boligstandarden.

Men fortsatt har seks av ti boliger hindringer som gjør det vanskelig for en rullestolbruker å komme seg så langt som fram til inngangsdøra.

Få boliger er fullt tilgjengelige for rullestolbrukere.

De aller fleste hindringer består av trapper og trinn som kan være vanskelig for rullestolbrukere å forsere.

SSB har nå publisert ny statistikk om bolig og boforhold, basert på Levekårsundersøkelsen 2015.

Statistikken viser blant annet at:

  • Nedsatt funksjonsevne forekommer i 17 prosent av alle husholdninger i Norge.
  • Mest vanlig er bevegelsesvansker (9 prosent), fulgt av astma- og allergiproblemer (5 prosent), hørselsvansker (3 prosent) og synsvansker (2 prosent).
  • Blant de 17 prosentene er det likevel et mindretall som svarer at de har behov for spesiell tilrettelegging av boligen.
  • I alt 4 prosent rapporterer at de bor i en bolig som er spesielt tilrettelagt, fordi det bor minst en person med nedsatt funksjonsevne der. Dette tilsvarer om lag en av fem husholdninger der noen har nedsatt funksjonsevne.
  • I overkant av 1 prosent av alle husholdninger opplever at boligen deres ikke er tilpasset ut fra behovene til en eller flere personer i husholdningen med nedsatt funksjonsevne. Dette tilsvarer i overkant av 20 000 husholdninger og boliger.
  • Disse boligene med manglende tilrettelegging finnes over hele landet. Ingen områder skiller seg spesielt ut, finner SSB.
  • Under 1 prosent av husholdningene bor i en bolig der alle sentrale rom som entré, kjøkken, stue, soverom og bad/wc er tilgjengelige for rullestolbrukere.

Artikkelen «Få bor i boliger fullt tilgjengelige for rullestolbrukere» kan du lese på nettsidene til SSB.