MAKS logo
På en egen nettside finner arkitekter nå samlet en rekke uu-ressurser de kan bruke i arbeidshverdagen.

Med et tilskudd fra Deltasenteret i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har bransjeorganisasjonen Arkitektbedriftene samlet ulike ressurser innen temaet universell utforming (uu).

Et av resultatene er en temaside i arkitekt-verktøyet MAKS, som tre av fire norske arkitektkontorer bruker. På denne siden ligger det forslag til verktøy og nettsider som kan brukes for testing og anvendelse av uu, samt informasjon om kurs og arrangementer.

Her skal det snart også komme en nettbasert sjekkliste for universell utforming. Det vil si at det som tidligere har vært en word-rutine, snart kan se dagens lys som et skjema inne i nettleseren.

Sjekklisten skal blant annet sikre at arkitekten har overholdt myndighetenes krav til universell utforming.

Kilde: Arkitektbedriftene