Tiltak for universell utforming fungerer ofte dårligere enn de burde.

Slik konkluderer to forskere ved Transportøkonomisk institutt (TØI). De har sett nærmere på hvordan folk med ulike funksjonshemninger opplever stasjonsområdene for tog og buss i Hamar og Lillestrøm.

Forskerne har fulgt 16 personer med ulike funksjonsnedsettelser som har møtt 16 ulike utfordringer når de har beveget seg inn i stasjonsområdet. Alle de 16 ønsker seg mer forutsigbarhet.

Undersøkelsen Universell utforming av stasjonsområder – erfaringer fra brukerne  er støttet av Deltasenteret.

Lite enhetlig design

Noen av uforutsigbarheten skapes på grunn av mangel på enhetlig design og vedlikehold.

Her er noen eksempler:

  • Én god informasjonsskjerm er ikke nok for å gi en god opplevelse av hele stasjonsområdet
  • Heis er ikke et godt tiltak dersom dørene lukker seg før du har rukket å komme inn i heisen
  • Informasjon over høyttalere er ikke til hjelp dersom lyden er av dårlig kvalitet
  • Ledelinjen fungerer ikke når det er plassert et reklameskilt på den
  • Trinnfrie løsninger er ikke gode dersom du har balanseproblemer og stigningsforholdene gjør deg redd for å falle

Trenger mer samarbeid

Forskerne konkluderer med at sentrale aktører må samarbeide om en enhetlig design på stasjonsområdet. Først da kan alle som reiser kollektivt få bedre universelle løsninger. Enkelttiltak løser ikke utfordringene.

Universell utforming handler om et sammenhengende system med gjenkjennbare løsninger, skriver forskerne Eva-Gurine Skartland og Julie Runde Krogstad på nettsiden til TØI. 

Kilde: Transportøkonomisk institutt