I en undersøkelse Deltasenteret har gjennomført kommer det fram at 26 prosent har valgt eller blitt tvunget til å avslutte et arbeidsforhold som følge av digitale barrierer. I tillegg viser undersøkelsen at kun én person har fått prøve de de interne IKT-systemene på arbeidsplassen før tilbud om ansettelse.

– Undersøkelsen viser hvor viktig det er at digitale verktøy blir brukt som en mulighet og ikke blir barrierer for personer med eller uten funksjonsnedsettelser. Under halvparten av de med redusert funksjonsevne er i jobb. Det er viktig at IKT løsninger ikke blir et hinder, men en løsning, og en hjelp, for å få flere ut i arbeidslivet, sier leder for Deltasenteret i Bufdir, Åse Kari Haugeto.

Funn fra undersøkelsen

Det er indikasjon på at det eksisterer digitale barrierer for yrkesdeltakelse for grupper med funksjonsnedsettelser. Barrierene oppstår i ulike faser, fra jobbsøkerprosessen, til avklaring om behov og tildeling av hjelpemiddel NAV. Videre synes det i dag å være et begrenset tilbud om opplæring i bruk av disse hjelpemidlene.  

  • Blant jobbsøkere viser undersøkelsen at 20 % av brukerne ikke har blitt tilbud jobb som følge av funksjonsnedsettelser.  

  • Videre har 18 % av de som har søkt på jobb inntrykk av ikke å ha kommet videre i rekrutteringsprosessen fordi arbeidsgiver har antatt at vedkommende ikke kunne benytte deres digitale systemer.

  • For arbeidstakere viser undersøkelsen at prosessen frem mot å få tildelt hjelpemiddel ikke ser ut til å fungere så bra som brukerne ønsker.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjenført av Implement Consulting i samarbeid med Funka Nu. I alt det er 134 respondenter (107 brukere, 12 eksperter, 15 fra brukerorganisasjonene) i den kvantitative delen. Det er innhentet informasjon fra personer med forskjellige typer funksjonsvariasjon som både er i arbeid, har vært i arbeid og som ønsker å arbeide. Representanter for brukerorganisasjoner med erfaring fra arbeidslivsspørsmål har deltatt. I tillegg har profesjonelle innenfor offentlig og privat sektor som har til oppgave å få personer med funksjonsnedsettelse ut i arbeid, har også vært kontaktet.

 

Rapporten «Digitale hindre for økt sysselsetting»  presenteres på et åpent møte i UnIKT forum i dag.