Vi blir stadig flere eldre i Norge. Det stiller nye krav til boligene våre.

Østfold fylke er blant dem som nå merker eldrebølgen for alvor. Om lag 4,5 prosent av fykets innbyggere er i dag over 80 år. Et kvart århundre fram i tid snakker vi om 7,5 prosent av innbyggerne.

Det blir en utfordring for samfunnet og for boligene vi bor i.

–Framskrivning i befolkningssammensetning viser at det parallelt med økt antall eldre vil bli forholdsmessig færre i yrkesaktiv alder. Dette omfatter også helsefaglige yrkesgrupper, som i dag utfører pleie og omsorgstjenester, sier avdelingsleder Anne Mette Følkner ved NAV Hjelpemiddelsentral i Østfold.

Hun peker på at til tross for at velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon i kommunene delvis vil kompensere for den helsefaglige tjenesteytingen slik vi kjenner den, vil privatboligenes utforming bli avgjørende.

Og i dag finnes det få boliger i Østfold der tilgjengeligheten er god nok for eldre. Slik er situasjonen også i resten av landet.

– Fremtidens boliger er i all hovedsak allerede bygget, og i Østfold kan bare 6-7 prosent karakteriseres som tilgjengelige. Dette merkes på muligheten til å finne bolig med tilgjengelig standard allerede i dag, når man er på boligjakt, sier Følkner.

Mangelen på boliger med tilgjengelig standard er prisdrivende, og vil øke i årene fremover. Enkelte kan til og med oppleve at de ikke har råd til å skaffe seg en egnet bolig.

– På den annen side kan det være en gulrot for mange boligeiere at oppgradering og tilgjengelighet også gir boligen en verdistigning i boligmarkedet, sier Anne Mette Følkner.

Nå samarbeider blant andre Husbanken med NAV Hjelpemiddelsentral i Østfold om å drive folkeopplysning om behovet for tilgjengelige boliger.

Mange eldre ønsker å bo hjemme så lenge de kan. Et annet viktig poeng med tilrettelegging av boliger er samfunnets økonomiske gevinst: En sykehjemsplass for eldre (67 år og oppover) koster årlig cirka 950.000 kroner, ifølge Husbanken.

Tilrettelagte boliger handler ikke bare om gjennomført universelt utformede nybygg.

Det handler også om eksisterende boliger som oppgraderes med praktiske løsninger, slik at de blir «gode nok».  Husbanken minner dessuten om at oppgradering av boliger kan finansieres gjennom å ta opp seniorlån i den samme boligen. Også Husbanken selv tilbyr slike lån.

Kilde: Pressemelding