Det nyopprettede Direktoratet for e-helse har ansvar for å tilrettelegge en rekke tjenester. Universell utforming og dermed brukervennlighet er viktig.

Det nye direktoratet ble etablert 1. januar i år. Det skal bidra med å utvikle og forvalte nasjonale e-helseløsninger som blant annet e-resept og helsejournalen vi alle nå får på internett.

Nettstedet helsenorge.no hører også inn under det nye direktoratet.

— Den viktigste oppgaven vår er å skape et enklere ­Helse-Norge. Og det er vi nødt til. I dag finnes det 17 000 aktører i helsesektoren som hver har sine IT-systemer, og disse systemene snakker ikke godt nok sammen. Vi har en stor oppgave foran oss, sier Bodil Rabben, som er divisjonsdirektør for utvikling i det nye direktoratet, til tidsskriftet Farmatid.

Flere digitale tjenester er blitt lansert for å gjøre hverdagen lettere for helsepersonell og pasienter. Blant annet kan du som pasient nå hente resepten din der du ønsker.

Gjennom portalen helsenorge.no skal brukerne og pasienter kunne logge inn og få tilgang til tjenester som kan hjelpe dem med å følge opp egen helse. Eksempler på dette er oversikt over egenandeler, bytte av fastlege, oversikt over resepter og din egen kjernejournal.

For å gjøre dette så universelt utformet og brukervennlig som mulig, benyttes det brukertester.

Kilde: Farmatid