Europakommisjonens har foreslått nye regler for bedre tilgjengelighet og økt krav om universell utforming av e-handel, banktjenester, transporttjenester, smarttelefoner, datamaskiner og billettautomater.

Arbeidet skal gjøre en rekke varer og tjenester mer tilgjengelige både for eldre og for personer med funksjonsnedsettelser.

EU sier at målet er et inkluderende samfunn med økt uavhengighet for personer med funksjonsnedsettelser.

Samtidig vil forslaget innebære et mer enhetlig regelverk i EU. Dette vil gjøre det enklere  både å tilby og å ta i bruk utvalgte produkter og tjenester på tvers av landegrensene.

Ifølge EU vil antallet mennesker i Europa med funksjonsnedsettelse øke fra 80 millioner i dag til 120 millioner om få år, på grunn av at Europas befolkning blir stadig eldre.

Norge berøres av arbeidet gjennom at vi er medlem av EØS. Forslaget er nå ute på høring.

Du kan lese mer hos Regjeringen.no

Kilde: Regjeringen