Gamle betong-busskur er ikke god universell utforming. Spesielt ikke i en by hvor det ofte regner mye.

I Kristiansund er det i likhet med mange andre steder i landet, gamle betong-busskur på bussholdeplassene.

Avisa Tidens Krav ble med lokalpolitikeren Asle Andre Orseth (MDG) for å kikke på busskurret som står i bunnen av Gomabakken. Dette er en av byens mest brukte busslommer. Han er kritisk til både busskurene og annen tilgjengelighet for de kollektivreisende.

Han påpeker blant annet at det er umulig å se om bussen kommer når man står inne i et av de gamle skurene. Moderne skur har materialer som både skjermer for vær og vind og er gjennomsiktige mot trafikken.

– Alle fasiliteter for passasjerer må være best mulig. Det vil påvirke til økt bruk av kollektivtransport, sier Orseth.

Lokalpolitikeren oppfordrer kommunen til å være mer på hugget overfor både fylkeskommunen, Statens vegvesen og kollektivselskapet Futura. Han mener at kommunen også bør være mer frampå når det gjelder å søke om statlige midler.

Kilde: Tidens Krav